KandidatKlinikken - Psykologisk studenterterapi

"Det gode liv er en proces, ikke en tilstand. Det er en retning, ikke et mål" - Carl R. Rogers

Kære Besøgende

Hos Kandidatklinikken tilbyder vi kvalificeret psykoterapi til overkommelige priser i trygge rammer tæt på Stor Center Nord.

På klinikken er vi to kandidatstuderende på sidste år af uddannelsen til psykolog. Med os, har vi en bred erfaring med psykoterapi fra psykiatrien, privat klinik, krisecenter og adskillige kurser i terapeutiske teknikker og metoder.

Vi arbejder både psykodynamisk og kognitivt med en fælles interesse for eksistentiel psykoterapi.

Vi har erfaring med

  • Depression
  • Angst
  • Relationelle konflikter
  • Familierelaterede problemstillinger
  • Sorg
  • Selvmordstanker
  • Vrede/temperament
  • Lavt selvværd
d1fd0bf0adb3ebbace98262734b0aac5
10539-Thinking-Girl

Ramt på eksistensen

De fleste af os oplever på et tidspunkt at være et sted, hvor livet gør ondt, eller vi oplever at have mistet fodfæstet i vores tilværelse. Eftersom ikke to liv er ens er vores baggage forskellig, og vi kan få det svært under vidt forskellige omstændigheder og af mange forskellige årsager. Det kan være at vi har haft døden tæt inde på livet, og har svært ved at slippe den igen. Måske er vi bange for at vise hvem vi er, og føler os alene selv når vi er sammen med vores nære. Nogle sidder fast i mønstre der er blevet destruktive og smertefulde. Andre har svært ved at se meningen i hverdagen, og tvivler på om den er besværet værd. Fælles for os alle er dog, at vi ikke altid kan hjælpe os selv op, når livet bliver svært. Her kan samtaleterapi være en hjælp til at finde vejen tilbage til det liv, vi ønsker.

Vi har alle brug for at blive set, hørt og forstået, men det er ikke altid lige nemt at række ud når livet mister sine farver, eller når frygten tager over. Vi kan aldrig fuldkommen dele vores verden med en anden, og vi kan aldrig være helt sikre på at vi bliver forstået. Selvom vi ofte gør os forestillinger om at dele virkeligheder med andre, kan vi lige så let gøre os forestillinger om at være helt alene i verden. Sådanne tanker kan lede til følelser af ensomhed, forladthed og isolation. Samtaleterapi handler netop om at forstå disse følelser, og finde en vej i livet hvor der er plads til dem.
Hvor uretfærdigt det end føles, hvor ubarmhjertigt det end viser sig, må vi alle indse at vi ikke lever evigt. Vi må alle forholde os til døden og finde forlig med den på vores egen måde. Nogle gange overvældes vi af tanker om døden og kan have brug for hjælp til at slippe dem igen. Mange har prøvet at miste en nær, og nogle har selv været tæt på. Uanset årsag, er sorg og dødsangst enormt belastende at leve med, og svære at komme videre fra. Samtaleterapi kan være et første skridt i retningen mod et andet fokus.
Vi leder alle efter mening i tilværelsen, og vi oplever at miste grebet om denne mening fra tid til anden. Nogle gange bevæger vi os væk fra de ting der giver os energi, styrke og retning. Andre gange sønderrives det vi tror på, og vi efterlades uden at forstå hvorfor. Selvom det er fristende at finde svaret et sted derude, tror vi på at mening er noget vi skaber for os selv, når vi er sammen med os selv. Med andre ord - når vi kan mærke os selv i verden. Samtaleterapi kan skabe rummet og pladsen til at mærke efter.
Vi ønsker alle at være frie, for kun i frihed kan vi være os selv. Alligevel tynges vi af friheden, især når vi fejler, og ikke lever op til egne forventninger. For med frihed følger den hårde konsekvens at være ansvarlig for sine handlinger. Sådan er vi alle dømt til at være frie, at tvivle og at træffe valg vi ikke er sikre på. Det er når vi går fra at tvivle, til at være fortvivlede, at vi mister modet og sidder fast. Nogle gange er det allersværeste at være ansvarlig overfor sig selv. I samtaleterapi prøver vi i fællesskab at skabe et rum uden ansvaret for hverdagen. Et pusterum der, i tillid og forståelse, kan gøre ansvaret nemmere at undersøge og overskue.